Přihlášení
Registrace
Do konce 85. věku zbývá:
17 dní a 17 hodin
Věk začal: 20:03:30 01.05.2024 Registrovaných hráčů: 16 049
Úvod Výsledky Obchodní podmínkyPravidla Copyright Credits KontaktKronika

Příběh pro 82. věk

Publikováno: 12.11.2023 v 00:12:00 | Autor: Chladomil | Rubrika: Příběh

Příběh pro 82. věk začíná. Co nás čeká?

1 - Objevení

pribeh foto

Během osidlování vesmíru, začali rasy nalézat na různých svých planetách známky předchozí civilizace. Někdo našel celá města a někdo jen úlomky zbytků nápisů. Prozatím nikdo nenarazil na technologii a ani nic co by dávalo smysl. Bohužel žádná rasa neměla kompletní informace a nikdo nebyl schopný říct, o jakou rasu se jednalo, proč zanikla a jak moc vyspělá byla. Části byly tak rozptýlené, že nebylo možné informace zkompletovat.

Všechny rasy se snažili získat více informací, ale každou osídlenou planetou se záhada jen prohlubovala. Rasy začali ve velkém posílat lodě do vzdáleného vesmíru, aby nalézali co nejvíce planet a měli více informací. Po několika dnech snažení bylo jasné, že se tato taktika začíná vyplácet a informace začínali pomalu ale jistě dávat smysl. Všechny informace směřovali k neznámému uskupení planet uprostřed galaxie, ovšem nikdo netušil, co se zde skrývá.

Senzory žádné rasy nedokázaly do tohoto uskupení planet proniknout a zjistit co se tam děje. Aktuální cesta byla pouze výzkum nalezených artefaktů, pozůstatků měst a neznámého signálu vycházejícího z uskupení planet.

2 - Zkoumání

Po delším výzkumu signálu a nápisů ve starých městech bylo zjištěno, že ono uskupení planet má svůj účel, a i svou obranu. Práce na signálu však zatím moc výsledků nepřineslo. Signál se zdá být konstantní a nepřerušovaný a na jeho frekvenci nebyl nalezen žádný srozumitelný výstup. Čím více se zkoumalo v rasách, k čemu to může sloužit, tím více to vzbuzovalo obavy. Výzkum a snahy o zjištění funkce, stálo nejednu rasu i kompletní vybavení a začínali od začátku. Signál se tváří velmi silně a při pokusech o přímé napojení na něj došlo vždy k silným detonacím v laboratořích a ke zničení veškerého vybavení. Nikdo nechápal, proč se toto děje a proč někdo vytvořil něco, na co se nedá napojit žádná dostupná technologie. Tokrové nakonec zkusili něco ze své špionážní a odposlouchávací technologie, díky které dokázali škodit Goaldům po dost dlouhou dobu a zjistili, že na hlavním signálu, který je pro jakékoliv zařízení nezpracovatelný, je namodulován podružný signál, který lze zachytit a zpracovat i dnešními technologiemi. Po napojení odposlechu se najednou začala objevovat zpráva, která sice nebyla srozumitelná, ale již byla dekódovatelná a zpracovatelná.

3 - Další nálezy

Dalším rozšiřováním impérií a zkoumáním okolního vesmíru narazili lodě Svobodných Jaffů na velmi dobře zachovalou a funkční digitální knihovnu neznámé vyspělé rasy. Podle znaků na jejím průčelí a všude uvnitř bylo jasné, že se jedná o knihovnu rasy, která sestrojila ono uskupení planet a na jejíž signál se napojili. Vědci a specialisté na lingvistiku se okamžitě vydali na tuto planetu do neznámé knihovny, hledat jaký to je jazyk a jak v něm komunikovat a pochopit celé toto uskupení planet, jak funguje a hlavně, jak s ním komunikovat. Problém byl, že systém byl bez napájení a mohlo se hledat jen v písemnostech okolo. Postupně začali odhalovat jednotlivé znaky a přiřazovat je k písmu vlastních ras. Když se jim podařilo rozšifrovat celou abecedu a byly schopni pomalu ale jistě začínat chápat i významy jednotlivých slov, narazili na zlatý důl. Slovník mezi Asgardštinou a jazykem neznámé rasy. V tu chvíli byly hlavní tažnou silou celého výzkumu Asgardé, protože měli v tu chvíli nejblíže k tomu, nalézt požadované odpovědi. Když dorazil jeden z nejstarších asgardů jménem Massison do této knihovny, poznal onen slovník. Kdysi ho měl v ruce i na vlastní planetě a je to jazyk, kterým už 10 000 let nikdo nemluvil a ani nebyl nikde nalezen ve formě, ve které by se dal číst. Když tento asgard slovník uviděl, tak věděl, že bude v knihovně ještě jedna věc. U nich na planetě ji u slovníku též našli, ale v nefunkční formě. Řekl všem, kdo byly v knihovně, aby začali hledat zařízení o velikosti naslouchátka do ucha. Nikdo nechápal, o co jde, ale začali hledat. Nakonec nalezli celou krabici starých a zaprášených zařízení. Asgard jedno vzal, sfouknul z něj prach a sevřel na 5 minut v ruce. Ostatním řekl, ať si každý vezme jedno toto zařízení a udělá to samé. Jak to začali dělat ostatní účastníci, tak zjistili, že se zařízení v jejich ruce najednou spustilo. Tím, jak ho drželi v ruce a komunikovali spolu ve vlastních řečích, se zařízení začalo dobíjet z biochemického napětí těl a začalo se učit jejich řeč. Po cca 20 minutách všem řekl, ať si zařízení vloží do ucha či přiloží na místo, kde jsou nejcitlivější na zvuk. Bylo to jako kdyby všechny polil studený pot. Zařízení, které si vložili do uší či přiložili k místům s citlivostí na zvuk se okamžitě přizpůsobilo a stalo se součástí těla. Každý najednou slyšel, o čem se baví i ostatní rasy v jejich jazycích. Byl to samoučící překladač se samoadaptabilním přizpůsobením jakémukoliv přenosu zvuku. Od této chvíle už rasy mezi sebou nepotřebovali tlumočníky a byly schopni efektivněji spolu komunikovat. Asgard ve slovníku vyhledal spojení „Technologie uskupení planet“ a v jazyce neznámé rasy to napsal všem členům. Tento nápis nebo tomu podobný teď musíme najít. Po chvíli přiběhl Furling se svitkem v ruce. Když to massison rozevřel, našel v něm jen jednu informaci. „433MHz“. Nikdo netušil co znamená, ale vzali vše s sebou k odpouslouchávacímu zařízení.

4 - Neznámá data

Po dekódování zprávy bylo vše uloženo na zařízení tokrů. Když k zařízení přišel Tokra, který se účastnil mise na planetě s knihovnou, zařízení v jeho uchu se aktivovalo a začalo komunikovat se zařízením Tokrů, ve kterém byla data uložena. Všechna data uložená v zařízení Tokrů se začala překládat, až najednou dávala smysl. Je to manuál na sestrojení zařízení pro napojení na onen záhadný paprsek. V instrukcích též bylo, že na nosný paprsek se nelze napojit bez potřebných znalostí. Je chráněn silným výkonem z důvodu přímého přístupu do soustavy a její obrany z jiného místa a bylo potřeba zajistit, aby se na něj nepřítel nedokázal napojit. Po odpojení systému od řízení ve vzdáleném vesmíru, se aktivovala speciální funkce, která měla za účel, aby následné rasy, které se ve vesmíru vyvinou, měli možnost se na tuto technologii napojit a zjistit její účel. Informace ovšem byly zakódovány, aby ne každý se mohl připojit a tím celý systém ovládnout. Bylo zjištěno, že lze ovládat obranu tohoto uskupení planet z více stanovišť a tím se každá rasa pustila do vlastního výzkumu. Všechny rasy začali pracovat na vývoji technologie, která by se dle instrukcí dokázala spojit se zařízením v uskupení planet.

5 - První spuštění

Po připojení napájení vyzkoumaného zařízení dle instrukcí se zjistilo, že ani tento systém se nepřipojuje přímo na signál, ale využívá jen jeho slabší odraz přes speciální krystaly. Následně se do zařízení začalo nahrávat obrovské množství dat pro všechny nepředstavitelnou rychlostí. Po cca 5 hodinách přenosu dat došlo najednou k odpojení zařízení a vypnutí všech zobrazovacích částí vyzkoumaného zařízení. Jediné, co místo problikávání konstantně svítilo, byla signalizace datových přenosů po zařízení. Tato situace vyvolávala ve všech děs. Nikdo neměl ani tušení, co se nakonec stane, zda jejich zařízení vydrží takovou zátěž a co vůbec sestrojili. Je to zbraň, ovládací zařízení, nebo bůh ví co. Po několika dalších hodinách najednou vše zhaslo asi na 10 vteřin a vše začalo postupně naskakovat. U všech se objevila otázka: “Co bude teď?“ Po několika minutách se začali na zobrazovacích jednotkách ukazovat naprosto neznámé znaky a neznámí kód, který se do jejich zařízení nahrál a díky přítomnosti členů výzkumných týmů v knihovně se rovnou některé části překládaly do jazyků ras. U posledního zobrazovacího zařízení, u kterého byla i klávesnice pro zadávání příkazů se nakonec objevilo: “Zadejte heslo pro přístup do systému“ a všechny ostatní zobrazovací jednotky zhasnuly. A co teď, ozvalo se ze skupinky vědců, kteří byli přítomni spuštění zařízení.

Event:

Najednou se ozvali dálkové senzory. Ve vzdálenější části vesmíru se objevili portály výstupů ze subprostoru a začaly se objevovat neznámé lodě, mířící k soustavě planet a k planetám všech ras.

5.1 - Event

S postupujícím časem se neznámé lodě stále blíží do naší galaxie a pomalu se začínají rozptylovat. Hlavní skupinka stále míří přímo k uskopení planet, kde si rasy zřídili svá velitelská ústředí se zařízením pro komunikaci s uskopením planet. Je jasné, že přátelké nebudou. Co je však zajímavé, na žádné z blížících se lodí, ničí senzory nedetekovali známky života. Jedná se o jinou formu života a budou se chovat přítelsky či nepřítelsky. Podle formace v jaké se rozptylují po galaxii to vypadá spíše na nepřátelské úmysly.

5.2 - Event

Veškeré stroje se rozptýlily po galaxii a už jsme zjistili jejich úmysl. Jedná se o automatické otrokářské lodě s možností kradení naquadahu transportním paprskem. Obrany planet sice jsou schopné dost velkou část odklonit, ale nebráněné planety mohou být velmi dobrým cílem těchto lodí. Nejen že přinesou majitelům velkou část naquadahu napadených planet, ale přinesou i nové otroky, které majitelé velmi dobře zpeněžit. Jediný způsob jak je zastavit je zničit kasárny, kam se ukládají veškeré zásoby. Lodě pak nebudou mít kam ukradené zboží naložit a budou nuceny se vrátit zpět s prázdnou.

5.3 - Event

Stroje se již dostali na dosah našich špionážních družic a lze prozatím alespoň hledat kam zaútočit, aby nemohli napáchat příliš velké škody držitelům planet v galaxii. Pro dolet jednotek jsou prozatím příliš daleko. Informace o tom, jak rychle zneškodnit stroje se budou určitě všem hodit.

5.4 - Event

Stroje jsou tu. Je 10:00 a jak bylo známo ze senzorů, stroje dorazili přesně a už se chystají na sklizeň. A teď se uvidí kdo z koho

5.5 - Event

Díky odporu všech ras zůstali stroje naprosto nečinné a nejsou schopné zpracovat tuto událost. Zůstali naprosto bez pohybu v galaxii a čekají, zda nedostanou nové instrukce od majitelů. Stroje se mohou kdykoliv probudit a nikdo neví co se pak stane. Zatím se pouze v intervalech obnovuje obrana strojů.

6 - První komunikace

Po zadání hesla se ostatní zobrazovací jednotky opět rozběhly. Na jednotce pro zadání hesla se zobrazila konzole pro zadávání příkazů. Na ostatní zobrazovací jednotky se nahrály frekvenční diagramy, základní parametry vnitřního rozložení uskupení planet, parametry udržovacích polí a další informace, které pomalu nikdo nechápal a nastalo dlouhé a složité zkoumání co data na zobrazovacích jednotkách znamenají. Po důkladném sledování a zkoumání dat plynoucích po zobrazovacích jednotkách se vědci dopátrali k pár odpovědím. Rozložení planet je udržováno umělým polem za účelem znásobení působení gravitačních polí na jednu planetu uvnitř uskupení. Tato planeta vykazovala extrémně vysoká čísla spotřeby energie, čerpané z vlastního jádra. K udržení stability této planety jsou právě ostatní planety drženy v přesném rozložení. Dalším výzkumem bylo zjištěno, že sebemenší odchylka planet ze své pozice by mohla mít za následek explozi středové planety a zničení celého systém. Jedna zobrazovací jednotka však nikomu nedávala smysl. Stále dokola se na ní zobrazovali a mizeli stejné příkazy a diagramy, jako by celý systém něco hledal. Tyto hodnoty šly přímo ze středové planety. Nikdo netušil, proč k tomu dochází, když vše ostatní běží v nepřerušovaných cyklech a stále se samo vyrovnává na pozice a hodnoty, které jsou v daných tolerancích. Problém zde byl však ještě jeden. Na jaké příkazy čeká konzole, do které se zadávají příkazy. Žádná rasa prozatím nenašla žádný manuál k obsluze tohoto zařízení a zkoušet zadávat něco náhodně ve všech vzbuzovalo extrémní obavy o vlastní bezpečí a všech v jejich impériích. V tu chvíli si členové mise „Knihovna“ vzpomněli na onen svitek, co přinesl furling. 433 MHz. Napadlo je, přeladit na tuto frekvenci jejich odposlouchávací zařízení.

7 - Manuál

Všechny rasy ihned daly příkaz přeladit původní odposlouchávací zařízení na tuto frekvenci. V tu chvíli se do jejich odposlouchávacích zařízení, která již byla propojena se sestrojeným zařízením začala nahrávat další data. V tu chvíli zjistili, že v odposlouchávací části mají kompletní manuál ke kontrole a ovládání celého zařízení v uskupení planet a již jsou schopni přesně zjistit, co se uvnitř děje a k čemu celé zařízení je sestrojeno. Po prozkoumání přeložených dat rasy zjistili, že planeta ve středu uskupení je planeta typu Ikarus a z jejího jádra je čerpána energie pro zařízení na povrchu, která se stále dokola snaží spojit subprostorem s něčím, co bylo odesláno z orbity uskupení planet, ale vrací se z toho jen částečný odraz signálu, který pro přímé spojení zařízení na planetě nestačí. Ovládání systému však dává naději zjistit o co se jedná. Stačí jen signál zaměřit přesněji. Na planetě je nějaký parabolický systém pro odraz signálu do přijímače, pokud dojde k odchylce, ovšem odchylka je nyní tak vysoká, že se odráží do přijímače jen část signálu. Bude tedy nutné najít směr jakým pohnout parabolou, aby se signál odrážel celý do přijímače a zařízení bylo schopné se spojit s druhou stranou a rasy tak byly schopné zjistit, co je na druhé straně signálu.

8 - Kolonizace

Po změně pozice odrazové paraboly a zaměření signálu došlo k rapidní změně. Zobrazovací jednotka, která se jako by stále dokola restartovala najdou začala pracovat a zobrazovat stahování obrovského množství dat. Během stahování se data též na dalších jednotkách začala zpracovávat a ukazovat neskutečná čísla. Zařízení byla od sebe odpojena více jak 6000 let a za tu dobu se ukládala na druhé straně. Roztříděná data začala ukazovat i jiné a zajímavější hodnoty. Ukázalo se, že na druhé straně je vyspělá mezigalaktická loď, která zkoumá galaxie a ukládá u sebe i data z více jak stovky dalších lodí rozptýlených po vesmíru. Tato jediná loď má komunikační zařízení, které se umí spojit s přijímačem na uskupení planet a odesílat na něj data ze všech lodí. Lodě měli za úkol jedinou věc. Zkoumat všechny galaxie, které najdou jejich senzory a posílat pozice obyvatelných planet galaxií přes tuto loď do uskupení planet, aby bylo pro neznámou rasu zajištěno ideální nové bydliště, pokud bude potřeba. V knihovně bylo během hledání nalezeno i několik spisů okolo neznámé nemoci, která postihla neznámou rasu, která toto vše vyvinula. Bohužel se zjistilo, že než se začali nalézat planety, na které by mohli přesunout svou rasu postihnul tuto rasu neskutečně zákeřný virus, který ji do základu vyhubil do 20 let a nebylo před ním ochrany. Rasa spoléhající se na svou technologickou vyspělost byla nakonec vyhubena něčím, co ani neviděli. V době, kdy začali umírat její první členové byla již nakažena celá a nebyla možnost ochránit, ani novorozence, protože virus přecházel na plod už v děloze, během druhého týdne těhotenství a lék na něj nebylo možné vyvinout. Co tedy s daty, které se ze vzdálené lodě stáhly? Jednalo se o kompletní databázi několika stovek prozkoumaných galaxií, a tudíž o velké množství obyvatelných planet. Nikdo však netušil jak velké jsou. Bylo tedy rozhodnuto, že každá rasa dostane skupinu 20 planet a ty si osídlí.