Přihlášení
Registrace
Do konce 85. věku zbývá:
17 dní a 18 hodin
Věk začal: 20:03:30 01.05.2024 Registrovaných hráčů: 16 049
Úvod Výsledky Obchodní podmínkyPravidla Copyright Credits KontaktKronika

Nová rozloha

Publikováno: 31.12.2023 v 00:56:00 | Autor: Numero | Rubrika: SGO

Rozloha rasy, potažmo % rozložení vesmíru je jedna z nejklíčovějších věcí ve světě StarGate Online. Podle rozlohy se určují vítězové, poražení a je to něco co všichni podprahově sledují když se vypoví smlouva a blíží se válka. Dlouhé roky jsme si kladli otázky “Vypoví-li rasa s 30% rase s 10% vesmíru je to fér?” a zapomněli jsme se zaměřit na ta samotná čísla která byla celou dobu špatně.

Nehledejte však chybu v kódu, vše se počítalo tak jak autoři zamýšleli, avšak došlo k naprostému opomenutí toho, co ono číslo rozlohy znamená pro vás - hráče. Často dochází ke srovnávání ras prostřednictvím rozlohy a je to vnímané jako ekonomické srovnání. Nicméně my se přeci nemůžeme dívat jen na města, ale musíme se také podívat na bonusové zisky z jednotlivých planet. Tedy číslo, které dnešním systémem bylo naprosto opomenuto.

Když si budete moct vybrat zda-li získáte 100 obchodních stanic nebo 100 pásů asteroidů kdy na každé planetě budete moct postavit 100 měst. Tak teoreticky vám výrobny postavené na planetách vydělají stejně a podobně tyto planety ovlivní i rozlohu, ale bonus z planet s první volbou bude 750 000 000 NAQ a druhou 100 000 000 NAQ za přepočet. Jinak zvolenými planetami se můžete dostat na násobky DZ a rozloha bude přitom stejná stejná.

Omluvte mi příklad přitažený za vlasy, avšak nádherně ukazuje jak právě skladba planet má vliv na DZ a jak tato skutečnost nebyla vůbec zohledněna v systému rozlohy který určoval kdo je vítěz a kdo poražený. Proto jsme se rozhodli změnit systém rozlohy počítání ras a v mém dnešním příspěvku do kroniky vám ukážu a vysvětlím jak tento nový systém funguje.

Princip nového počítání rozlohy

Nově se rozloha rasy bude počítat podle vzorečku který pracuje s maximálním počtem měst a také koeficientem zisku planety který má za úkol převést bonusový naquadah za typ planety na města.

Započítání každé planety do rozlohy bude probíhat “dvoufázově” nejprve se započítá do rozlohy maximální možný potenciál z měst a následně se vezme bonusový zisk, ten se přepočet na města a do rozlohy se přičte i toto číslo.

Takže zatímco dneska se u Obchodní stanice se 100 městy počítalo do rozlohy jen 100 bodů tak nově se bude počítat 100 + 1 785 bodů. A to z toho důvodu že Obchodní stanice má základní zisk 7 500 000 a kdybych tento zisk chtěl vyrobit klasickými "basic" výrobny tak bych potřeboval 1 785 měst.

Nově by tak za tuto obchodní stanici měla rasa dostat 1 885 bodů do rozlohy. Když však místo obchodní stanice získáte stejně velký pás asteroidů tak také získáte 100 bodů za města, ale jelikož pás asteroidů má bonus jen 100 000 NAQu tak za zisk dostanete 23 bodů tedy celkem 100 + 23 bodů.

Rozloha díky tomuto kroku výrazně více zohledňuje to jakou máte skladbu planet a jak je vaše rasa ekonomicky silná v porovnání s ostatními Díky této změně v přístupu jsme se také zbavili problému, který byl spojený s násobením počtu planet * počtem měst a který tak nadhodnocoval "velké planeťáky" a zase naopak podhodnocoval méně aktivnější rasy.

Nový vzorec rozlohy

Nový vzorec rozlohy se tedy počítá podle následujícího schématu:

  1. Vezmou se všechny planety rasy.

  2. Sečtou se všechny města které hráči mají na planetách. ⇒ Body za města

  3. Sečtou se body za jednotlivé typy planet. ⇒ Body za zisk

  4. Sečtou se body za typy planet + body za města

Zjednodušeně by pak nový vzorec šel zapsat následovně

Rozloha Rasy = SUM(maximální počet měst rasy) + SUM(koeficienty planet)

Nově se nic nenásobí a v systému se tak nepracuje s městy na planetu, který právě z pohledu rozlohy a srovnávání ras byl toxickým elementem a zároveň počítáme jak s výrobnami tak také bonusovým DZ.

Porovnání jednotlivých systémů

Pojďme se podívat na systém rozlohy a tak jak nám dneska napočítal rozložení sil ve vesmíru. Níže v tabulce můžete vidět jak by rasy ohodnotili jednotlivé systémy. Původní systém výrazně nadhondnocoval silnou rasu kdy by Furlingům dneska počítal 36% vesmíru a zatracoval by jak Tok'ry tak Svobodné Jaffy - proto se k němu nebudeme vracet.

Rasa Původní systém Aktuální systém Města Města & DZ
Furlingové 36,05% 31,03% 28,37% 27,26%
Ori 26,45% 25,51% 23,58% 24,83%
Asgardi 20,74% 20,80% 20,64% 21,11%
Tok´rové 10,76% 11,06% 15,50% 14,07%
Svobodní Jaffové 6,01% 11,60% 11,91% 12,74%

Když se však podíváme na ekonomický potenciál, tak reálně Furlingové neujíždějí zbytku vesmíru o takový parník jak by se mohlo zdát a jsou mnohem více na dostřel Ori a Asgardům. A opět na druhé straně bychom neměli zatracovat ani Tok'ry nebo Svobodné Jaffy, kteří mají svojí ekonomickou pozici.

Slabším rasám ze starého systému tedy nový systém bude dodávat sebedůvěru, jelikož na tom reálně nebyly zas tak špatně a ten potenciál byl reálně vyšší než jak to vypadalo z pohledu %. Ano vítěze tohoto věku to nezmění, ale rozdíl mezi prvními rasami v průběhu věku nebyl nejspíš tak velký jak se zdálo. Tím se snažím poukázat na to jak ten nový systém lépe odráží realitu a zbavil se právě toho toxického elementu nadhodnocování.

Takže ta rozloha ukazuje naše rasové DZ?

Mohlo by vás napadnout, že nová rozloha tedy ukazuje a prozrazuje váš rasový DZ všem rasám, avšak není tomu tak. Svět StarGate Online je kouzelný v tom, že můžete hrát různě a ten reálný DZ už záleží na tom jakou volíte ve hře strategii. Ať už máte vylepšení výroben, aktivované artefakty, osobní vylepení, rasové výzkumy, spokojenost,... a to má každý hráč vždy jinak.

Lze hrát skutečně různě a od toho “základu” v podobě rozlohy se tak rasa může odchýlit opravdu daleko a vydělávat výrazný ranec a nebo taky ne. To už záleží na vašich konkrétních krocích ve hře rozloha jako taková ukazuje ten základ, který máte všichni stejný a v tom jediném se dá dobře srovnávat.

To jestli však všichni hráči mají zastavěno nebo maximální spokojenost už však nic neřekne a je to správně! Těch možností jak vydělávat naquadah je mnoho a komu to půjde nejlépe a bude vyhrávat více válek, více NN nebo více aukcí tak bude na konci v rozloze odměněn tím že mu rozloha poroste rychleji. Aktvní a spolupracující rasy tak budou i nadále vyhrávat na tom se nic nezměnilo.

Co se stane s rozlohou hráčů?

Rozhodli jsme se, že rozloha hráčů zůstane tak jak je a bude fungovat se stejným vzorečkem jako doposud a to z toho důvodu abychom dokázali dlouhodobě srovnávat výkony hráčů. Je sice zkreslená tím že velké hráče mírně nadhodnocuje (více planet, rychleji to roste), ale fakticky to číslo nezasahuje do týmové hry a nevadí nám že rozloha nebude stejná v seřazení ras jako v detailu rasy. Zároveň budeme moc i nadále sledovat a srovnávat nejlepšího sběrače ve vesmíru.

FAQ na závěr

Jak si lze novou rozlohu vyzkoušet?

Novou rozlohu můžete vidět v sekci Vesmír > Seřazení Ras (jde o druhou tabulku s rozlohou). Od nového věku tato tabulka nahradí aktuální tabulku která je v seřazení vypsaná. Počítání této rozlohy se provádí ve stejném intervalu jako starý systém (tj každých 10 minut po kliknutí na seřazení ras).

Kde jsou vidět koeficienty pro jednotlivé planety?

Všechny koeficienty můžete vidět v sekci Planety > Druhy ve speciálním sloupečku.

Jak se pracuje s magnetoidem?

Magnetoidům se každý den mění bonusový DZ podle toho jak se zrovna losne náhoda (viz ID: 2391820) pro potřeby propočítání počítáme jejich bonus do DZ jako kdyby každý den dávali 2 500 000 NAQu (polovinu maxima).

Jak lze zjistit průměr měst hráče?

Vezměte rozlohu hráče v sekci planety a vydělte ji počtem planet hráče a pak znovu. To by vás mělo dostat na průměrný počet měst které má hráč ve svém impériu.

Je toto finální změna?

Aktuálně to vypadá velice nadějně. Budeme však nový systém rozlohy sledovat, vyhodnocovat a kdybychom objevili neúspěch v tom co představuje tak jej upravíme. Avšak z pohledu ekonomického porovnávání se nám toto jeví jako jeden z nejlepších směrů.


Na závěr bych rád poděkoval Rocketovi který toto téma vytáhl když viděl jak nový systém vyváženosti selhával, suprově přispíval do diskuze a pomohl nám tento směr posunout. Zároveň díky všem účastníkům našich Discord meetupů se kterými jsme se o rozloze několikrát měli možnost bavit právě na téma rozlohy. Ze strany AT vnímám, že tento systém bude mnohem lépe odrážet děnní vě hře a že to dodá rasám motivaci bojovat a vyhrávat a věřím, že v toce 2024 bude hra vyrovnanější. ❤️