Přihlášení
Registrace
Do konce 85. věku zbývá:
17 dní a 17 hodin
Věk začal: 20:03:30 01.05.2024 Registrovaných hráčů: 16 049
Úvod Výsledky Obchodní podmínkyPravidla Copyright Credits KontaktKronika

Vůdce vs. Stargate Online

Publikováno: 18.02.2014 v 12:40:00 | Autor: Gaull | Rubrika: Nezařzazeno

„Umění vést spočívá v tom, že dokážeme přimět lidi, aby nás následovali, i když to není jejich povinnost.“ - John C. Maxwell

Od založení hry Stargate Online sleduji vývoj vůdců a nyní jsem se rozhodl sepsat na toto téma článek k zamyšlení. Mnozí nemají naprostou žádnou představu jak by vůbec takový vůdce měl vypadat. Pro někoho to je pouze barvička moci, kdy dotyčný hráč nabývá moci , aby mohl hýbat s celou rasu , ale neuvědomují si jakým způsobem je potřeba z tohoto postu vystupovat k docílení pozitivního výsledku. Existuje několik pohledů na to jak by měl vypadat vůdce. Podle řeckých filozofů či historiků se jako vůdci brali především lidé , kteří disponovali silou spojenou s vítězstvím v bitvách , morálním základem, moudrostí, pěstováním kritického ducha , udáváním správného směru , statečností nebo i rozumností. Do vůdčích funkcích však se dostávali ovšem i lidé nazývaní podle Platóna „trubci“ což je označení pro nevůdčí osobnosti. Vláda „trubců“ z pohledu Platóna to znamená zdroj tyranie. Vůdce „trubec“ se mění na tyrana v důsledku příliš poslušného davu, který ho mění ve všemocného. Z toho vyplývá, že volba vůdce není a nikdy nebyla jednoduchou záležitostí.

Vůdce je autoritativní osobnost stojící v čele kolektivu nebo nějakého uskupení, který řídí a vede víceméně dle svého uvážení . Vůdčí funkce máme mnoho například král, prezident, vojenský důstojník, ministr a mohl bych jmenovat nejen z historického hlediska další tituly. Nejčastěji se dnes setkáváme s vůdci jako jsou manažeři ve firmách nebo můžeme sledovat v televizi zprávy o vůdcích politicích . Do vůdčích funkcí nelze vstupovat bez přirozené autority a dovedností vést ostatní lidi. Význam vůdce má opravdu velkou hodnotu, protože lidi lze označit trošku hrubě řečeno za „stádo ovcí“ co potřebují pastýře – jednoduše řečeno udat směr. Bez vůdců by směry lidí byly natolik různé , že by mohl vypuknout chaos a to rozhodně není žádoucí pro naší civilizaci natož pro herní rasu v naší hře Stargate Online. Nyní si povíme jak by měl vypadat takový vůdce rasy ve hře. Hráč s touto funkcí nemusí být expert v nějaké konkrétní činnosti jako např. války , politika a diplomacie , řízení rasy , herní strategie atd. Samozřejmě pokud ovládá více činnosti na vyšší úrovni, tak to je pouze dobře. Na rasovém nejvyšším postu by však měl být hráč všeobecně znalý.

Jako první schopnost uvedu řízení rasy. Řízení rasy nebo-li vést rasu znamená mimo jiné ukázat členům své rasy příklad, jenž budou následovat. Na nalezení příkladu neexistuje žádný recept. Každý člověk má své vlastní přesvědčení a na základě toho přesvědčení vznikají jeho názory. Vůdce rasy má tzv. „moc“ určovat morální směr rasy. To znamená pokud bude vůdce vystupovat jako dejme tomu „buran“, tak obdobně mohou začít chovat někteří vaši spoluhráči pakliže se jim jeho vystupování líbí. Nepochybně k posilování důvěry a naplňování vůdčí funkce patří psaní motivačních proslovů, protože prostřednictvím rasové pošty zvyšuje sebevědomí a morálku členům rasy. Bez proslovů se stává rasa dříve nebo později „rasou bez duše“. Tento jev se většinou dá vypozorovat u tzv. „mrtvých ras“ , kde hraje sotva pár hráčů aktivně. Dále do dalších povinností patří organizování a řízení vlády. Vláda rasy je vizitkou vůdce. Pokud bude vláda rasy neaktivní, tak nebudou mít důvod ani občané být více aktivnější.

Další schopnost a velmi těžkou disciplínu nesoucí název strategie určitě nemusím představovat nicméně právě zde hodně vůdců může narazit na chyby díky jejich laxnímu přístupu. Rozhodně těch pádů ras v tabulce, které způsobila špatná rasová strategie není málo. Naopak po těch letech tu stále převládají. Války bývají rozhodnuté většinou dříve ještě než začaly. Pro správné uchopení strategie je potřeba orientovat se v herní mechanice jelikož bez toho to prostě nikdy nepůjde. Základním kořenem pro možnost taktizování je ekonomika, protože bez financí respektive bez naquadahu toho moc neuděláte. Úspěch rasy závisí hodně na povedeném startu. Zde lze sledovat poměrně markantní a možná dosti podceňovaný rozdíl mezi rasou lépe rozjetou a rasou hůře rozjetou na začátku věku. Rasa s dobrým začátkem má poměrně slušnou strategickou výhodu, kterou pokud nezahodí nějakým špatným rozhodnutím, tak může být aspirantem na slušnou pozici v tabulce na konci věku. Jako další „kořen“ rozhodně budou války. Jestliže vůdce chce vést dobře válku musí znát dobře funkce a významy jednotlivých typů útoků. Podle toho se dá poté odvodit pro rasu potřebná jednotková strategie ať už jestli jde o osobní upgrady nebo rasové upgrady. Při sestavování jednotkové strategie vůdce si musí být vědom jaký styl odehrání věku rasa bude hrát. Například pokud rasa bude více tzv. „farmařit“ , tak rozhodně se vyplatí dát neutronium nebo rudou hmotu do těžby. Hodně také záleží na politickém postavení, ve kterém vůdce a jeho rasa má. Mezi strategické prvky patří vymýšlení specialit ať už válečných nebo ekonomických. Význam těchto „specialit“ zná zprvu autor a posléze zdomácní a stanou se automatikou nicméně v dnešním prostředí Stargate Online dodnes nejsou jisté „zdomácnělé triky“ známé.

Politickou část považuji pro většinu za velmi těžkou disciplínu. Jelikož politiku rasovou jsem nastínil trošku v oblasti řízení rasy, tak budu se věnovat především té nejbolestivější oblasti a tou je oblast mezirasové politiky. V mezirasové politice vůdce reprezentuje rasu a její zájmy za účelem dosáhnout co nejlepších podmínek. K tomu, aby byla vedena mezirasová politika kvalitně je zapotřebí chovat se diplomaticky. Druhá strana nemusí nutně té první straně věřit či úplně přistoupit na předložené podmínky. Většinou nejlepším řešením takovéto situace bývá kompromis. Největší chybou vůdců „nediplomatů“ je vyhrožování na první kontakt. Samotné vyhrožování může totiž znamenat naprosto opačný efekt a zároveň nabyde jiného významu – slabost. Pokud někdo něčím vyhrožuje , tak bývá spíše zahnán do kouta. Snaží se tak silou vymanit z nepříjemné situace. V případě neúspěchu celý právě prvotní nebo jakékoliv vyhrožování může vztahy zejména při válce pokazit s následky velmi nepříjemnými. Mezirasová politika patří mezi oblasti, kde si nemůžete být naprosto jistí čímkoliv, protože důvěra mezi vůdci se zakládá především na „aktuální potřebě věřit“ což znamená „ Dokud druhá strana potřebuje mě k něčemu, tak ji mohu věřit“. Samozřejmě samotná „potřeba věřit“ je závislá i na vztazích čili jestliže rasa B je naštvaná na rasu A, tak rasa B nemůže být důvěryhodná pro rasu A. Tím pádem „aktuální potřeba věřit“ odpadává a vůdce rasy A musí si zajišťovat dohody s pojistkami např. dohoda o nočním neútočení sepsaná na vůdcovském foru nebo dohoda o podepsání nové smlouvy. V mezirasové politice platí mimo jiné i zákon „akce a reakce“. Pakliže např. vůdce s rasou provede nemorální čin lze očekávat, že může dříve nebo později přijít reakce v obdobné nebo i vyšší velikosti. Osobně se mi vyplatilo heslo „Co nechceš , aby ti jiní činili nečiň ty jim!“ a mohu mít poté čisté svědomí, protože poté dokáži si domyslet co po mých činech může následovat a co ne. Nezapomeňte pokud udělá něco vůdce je to jen na jeho hlavu. Nemůže se nikdy vymlouvat na rozhodnutí vlády jelikož on je ten co koná.

Dovolil bych si menší shrnutí nejčastějších chyb , které dělají hráči na vůdci. Nejlepší způsob bude vzít to chronologicky od začátku herního věku. Na začátku věku se řeší smlouvy. Vůdci si leckdy neuvědomují, že některá rasa může chtít startovací válku, aby se dostali s hráči do obchodu kvůli planetám. Potom se diví někdo, když mu je vyhlášená válka s 24h oznamovací povinnosti a rasa není připravená. Jestli si vůdce není jistý, zda mu rasa x nebo y podepíše smlouvu je určitě na místě počkat se zástavbou a trošku naquadahu ve fondu mít kvůli případnému zbrojení. Další chybou a již zmiňovanou je právě to vyhrožování nebo právě neznalost spojená se špatným rozložením rasových upgradů – nejčastější důvody proč rasy bývají poraženy ve válce. Zcela určitě další chybou je lehkovážnost pokud jde o ekonomickou stránku rasy. Stává se, že rasa nakupuje v nevhodnou chvíli drahé planety a v případě nekvalitního politického postavení v rámci mezirasové politiky může dojít k vyhlášení válce. Vůdce se potom diví, kroutí hlavou ,ale většinou jde s rasou do války s minimem financí na nazbrojení jednotek do rasové armády. Jsou to nejčastější chyby vůdců na SG. Volba vůdce není jednoduchá nicméně stojí za úvahu popřemýšlet koho si pouštíte do čela vedení rasy. Nejsmutnější pak bývá , když zjistite , že jste si pustila do čela vedení onoho „trubce“ (viz Platón) a pak se vám chce nad jeho činy plakat nebo odejít z rasy. Nezbývá doufat v užitečnost mého článku a snad se nad toutou otázkou zamyšlí hlavně ta uskupení , jenž se nad tímto zamyslet potřebují.


Komentáře

Jestřábice

Moc pěkně sepsané a hodně pravdivé a našla jsem tam i já své chyby a pokud budu mít možnost být vůdce budu se snažit těch vůdcovských chyb se vyvarovat. Jestřábice

egral

To mi řekni že tak dlouhej text napsal Gaull...to nevěřím!! Určitě zkopírovaný odněkaď!

Gaull

Ano sepsal jsem ho celý já. Samotný text mě trval asi hodinu a další hodinu hledání správných obrázků. Ve finále pár minut motto, jenž by ke článku sedělo.