Přihlášení
Registrace
Do konce 85. věku zbývá:
17 dní a 17 hodin
Věk začal: 20:03:30 01.05.2024 Registrovaných hráčů: 16 049
Úvod Výsledky Obchodní podmínkyPravidla Copyright Credits KontaktKronika

#06 Společná cesta

Publikováno: 09.10.2021 v 20:00:00 | Autor: Fanrad | Rubrika: Příběh

Společná cesta

Čas summitu se neúprosně blíží, místo bylo vybráno v neutrální vzdálené soustavě na opuštěném obchodním asteroidu, který se dnes již používá spíše jako bod odpočinku pro vědecké a průzkumné týmy, které se pohybují touto částí vzdáleného vesmíru. Ochranu nad summitem a jeho vedením si převzala na starost rasa Antikové, jako nestranná neutrální rasa.

Cíl summitu byl jasný, společně najít možné řešení k uzavření časoprostorové trhliny a zmírnění škod působícího magnetaru. Diplomatické, vědecké ale i vojenské týmy ostatních zúčastněných ras se pomalu dostávají na místo setkání a atmosféra se zdá hodně napjatá. Nikdo nechce udělat nějakou chybu, všichni si už teď uvědomují, že samostatně neuspějí proto musí po dobu řešení tohoto problému odložit vzájemnou nesvářivost a pokusit se spolupracovat společně.

Zahájení summitu proběhlo proslovy zástupců jednotlivých ras, kde se snažili nastínit jejich prozatimní hodnocení dané situace.

Furlingové přednesli svou řeč jako první: Z důvodů možné přetrvávající hrozby, pro naši civilizaci, jsme žádali, o toto svolání mezirasového summitu. Současný výzkum jevů v blízkosti úkazu, přinesl znepokojující výsledky, se kterýma si nejsme schopni po technologické stránce poradit sami. V současnosti se nabízejí dvě možnosti co jev může způsobovat. První možností je neznámý objekt, popřípadě loď, která z neznámých důvodů uvízla v časoprostorovém zlomu, který pravděpodobně používá jako bránu pro její cesty. Druhá možnost je - zbraň neznámé rasy poslaná do naší části vesmíru, je sice méně pravděpodobná, ale stále přetrvává riziko, které nejsme schopni vyvrátit. Bohužel z důvodů nedostatku informací, způsobených časoprostorovým zlomem a blízkostí magnetaru, nejsme schopni sami zjistit, co přesně se v malé oblasti v místě úkazu nachází a měli bychom požádat ostatní rasy o případnou spolupráci s dalším výzkumem, popřípadě se dohodnout na společném postupu v řešení problému.

Dále měl následovat proslov zástupce Cestovatelů,ale ten bohužel nepředstoupil, jak se ale později ukázalo zdržel se v lodním baru kde se oddával spíše požitkům a odpočinku, než jednání na vrcholné úrovni. Není se čemu divit když tu viděl zástupce rasy Ori se kterou jsou po válečném konfliktu.

Proto raději vystoupil zástupce rasy Nakai: Po několikadenním náročném zkoumání prvního vědeckého týmu jsme došli k závěru, že při prvním nalezení magnetaru v časoprostorovém zlomu došlo opět k neúplnému výsledku a zahlcení jejich systémů, protože ve vesmíru se nachází další rasy, jež se jeho záhadu též snaží rozluštit. Náš druhý tým zaměřený na výzkum záhadného bodu je nucen zakročit a použít dosud novou, nevysvětlitelnou nakaiskou technologii, kterou jsme nedávno získali při dobývání vesmíru. My jsme vyspělou rasou Nakai táhnoucí za jeden provaz, která se nevzdává a drží si horní příčky doposud všemi objevené kouty vesmíru. Našimi předními nepřáteli jsou Ori, kteří se snaží nabourávat do systémů navržených Nakai a tým vědců pracuje na jejich zneškodnění, čímž si rasa udrží své místo ve vesmíru a vyhraje válku proti krvežíznivým rasám toužící získat si naši úctu a přepsat nakaiské dějiny, které po staletí vládnou celé galaxii.

A nakonec i Ori jako poslední rasa: zástupce Ori jen arogantně prohlásil že nemají žádné další poznatky a hned se vrátil zpět na své místo...

Po vystoupení zástupce od Ori byla zahajena veřejná debata, z počátku to vypadalo spíše na chaos a vzájemné obviňování o neschopnosti a bojkotování jednání, proto zástupce rasy Antik vystoupil a svolal si nejvyšší zástupce zúčastněných ras z každého odvětví k uzavřenému jednání. Jednání trvalo dlouho a nervozita v sále a kuloarech stoupala. Po 12 hodinách uzavřeného jednání předstoupil mluvčí rasy Antik k řečnickému pultu, aby oznámil výsledek jednání.

Po technických informacích o tom co rasy zjistili a navrhují, zástupce rasy Antik představil možné řešení k uzavření časoprostorového zlomu a to za pomocí dalšího časoprostorového okna otevřeného přímo ve stávajícím časoprostorovém zlomu a tím by se měla vzájemným působením obě časoprostorová okna v trhlině uzavřít. Plán byl a nastala debata nad technickým řešením. V současné době není žádná rasa schopna technicky na daném místě otevřít časoprostorové okno, i když rasy tuto problematiku zkoumají mnoho let.

Zástupce rasy Nakai při jednání obvinil rasu Ori, že tají své výzkumy a že možné řešení by měla mít na dosah pokud už nemají. Obrany rasy Ori se proto ujal jejich vojenský zástupce s tvrzením, že to není pravda ale po předložení důkazů od špionážních týmů ostatních ras podlehl nátlaku a po konzultaci s ostatními zástupci rasy představil projekt na kterém už dlouho pracují. Jednalo se ale vývoj nového ZHN pod názvem “Projekt X” které je zatím v počátcích testu a je vysoce nestabilní.

Znovu zasedli vědecké týmy a začali již společně pracovat na Projektu X, šlo opravdu o velice nestabilní zařízení které mimojiné dokáže otevřít i náhodně časoprostorové okno. Procentuální úspěšnost otevření časoprostorového okna byla někde těsně pod 3% co je málo a ostatní účinky nestabilního ZHN by mohly danou situaci ještě zhoršit, byli tu tvrzení že by po použití tohoto ZHN mohla trhlina protnout celí známí vesmír a to bylo ještě děsivější než současná časoprostorová trhlina.

Trvalo dlouho než vědecké týmy našli řešení a alespoň částečnou shodu. Projekt X byl za pomocí technologií ostatních ras stabilizován na něco málo přes 26% pod označením Prototype X, ale z důvodu ostatních možných nepředvídatelných jevů při použití tohoto ZHN bylo domluveno, že bude jeho účinnost ponížena na minimum. Další problém nastal s výpočtem potřebného počtu zhn na úspěšné uzavření časoprostorové trhliny. Výsledek byl po dohodě 16 kusů ZHN, ale z důvodu nestability a možného samovznícení při přepravě bylo rozhodnuto, že každá rasa ponese 8 hlavic - každou samostatně na mateřských lodích s nejnižším možným personálem pro chod lodi.

Nakonec bylo připraveno 32 hlavic Prototype X a každá rasa dostala do své opatrovny 8 hlavic pro svých 8 mateřských lodí, které si mezitím připravila. Dále byl určen přesný čas doletu na souřadnice do ještě částečně bezpečné zóny nedaleko magnetaru. Velitelé ras již nadále svou cestu plánovali samostatně aby se dle svých možností dostali na určený bod včas. Cesta ke společnému cíli začala...