Přihlášení
Registrace
Do konce 69. věku zbývá:
37 dní
Věk začal: 20:01:33 01.09.2021 Registrovaných hráčů: 15 455
Výsledky Obchodní podmínkyPravidla Copyright Credits NápovědaBanneryKontaktKronika

Nápověda

Politika

Politika v menuPolitika v menu

 1. Vedení

  VedeníVedení

  • Tato záložka se dá rozdělit do 3 částí:
   • Vláda rasy:
    • Zde jsou vypsáni členové vlády rasy.
    • Vůdce je volen přímo občany. Hráč s nejvíce hlasy se stává vůdcem. Vůdce si pak zvolí svého zástupce. Vůdce a zástupce mají oba téměř všechny pravomoci, které se týkají vnitro rasového chodu. Vůdce pak i mezi rasové záležitosti jako je navrhování či vypovídání smluv a přijímání hráčů do rasy.
    • Ministři jsou na své posty dosazování vůdcem nebo zástupcem. Pravomoci ministrů jsou jen takové, jaké jim vůdce či zástupce přidělí (viz 3. část této záložky).
    • U každého člena vlády je zobrazen: nick, hodnost a funkce - zastává-li hráč nějaké.
    • V poslední části je možnost Volit. Zde, po osmi hodinách od registrace může každý hráč v rase volit vůdce. Nelze volit sám sebe, trestance a nováčka.
   • Změna rasy
    • Není-li hráč v rase spokojen, může z rasy odejít a požádat o vstup do jiné
    • Po kliknutí na možnost Jít k Runnerům je hráč přesunut do této rasy. U Runnerů hráč musí strávit nejméně 24 hodin, po které mu nepřibývá naquadah, nemá žádné jednotky a vojenský přepočet mu probíhá náhodně 2x denně. Po 24 hodinách u runnerů strávených se hráči v poště v záložce Nová rasa si hráč zvolí, do jaké rasy by chtěl (v rase musí být místo) a odešle žádost. Poté vůdce rasy tuto žádost musí schválit a stane-li se tak, hráč je v nové rase.
    • U Runnerů také končí hráči z rasy vyhnaní.
   • Práva ministrů
    • Zde hráč vidí, jaká práva má který ministr přidělena (a tím jestli má cenu jej o danou věc žádat).
    • Armáda - Ministr smí posílat občanům jednotky z Rasové Armády.
    • Fond - Ministr smí občanům posílat naquadah z rasového fondu.
    • Exil - Ministři s tímto oprávněním mohou hráče "dávat do exilu". Exil slouží jako varování před nějakým hráčovým chováním a následně vůdci umožní hráče z rasy vyhnat.
    • RP - Umožňuje ministrovi manipulovat s Rasovými planetami v držení jeho rasy
    • Vůdce a zástupce mají všechny tyto pravomoci automaticky.
 2. Transakce

  TransakceTransakce

  • Tady je přehled veškerých přesunů naquadahu a jednotek do rasového fondu či ven, udělování trestů, změny daní a spouštění výzkumů.
  • U každé transakce je napsáno kdy k ní došlo, kým byla provedena a typ transakce, popřípadě komu byla poslána.
  • V horní části je filtr, pomocí kterého lze najít podle několika upřesnění přesně danou transakci, aniž by hráč musel projíždět celý seznam transakcí.
 3. Referenda

  ReferendaReferenda

  • Referendum je způsob, jak se hráči přímo mohou vyjadřovat k zadaným dotazům či požadavkům a tím z vybraných možností vyjádřit svůj názor, či přímo ovlivnit nějaký děj ve vesmíru.
  • Všichni ve vesmíru vidí na Vesmírné referendum - zadáváno adminy. Všichni v rase vidí na Rasové referendum - zadáno nějakým členem vlády rasy.
  • Kromě těchto jsou i referenda na která vidí jen daná skupina hráčů (Vůdcovské a Veteránské referendum).
  • Nově vytvořená referenda se stejně jako pošta a fóra zobrazují na přehledu.
  • Vaše odpověď se v grafu zvýrazní vyseknutím a v možnostech je označena šipkou.
 4. Finance

  FinanceFinance

  • Rasový fond
  • V téhle záložce je hráčovo finanční menu, přehled financí rasy a průběh výzkumu.
  • Záložku se dá rozdělit na 3 části:
   • Fond rasy:
    • Zde je zobrazeno kolik naquadahu má rasa ve fondu našetřeno a také se zde posílá naquadah do fondu.
   • Daně
    • Zde se nastavují daně jak do fondu tak na výzkum.
    • Daně se dají nastavit buď ručně každé zvlášť nebo na automatický odvod, který se řídí výší daní nastavených vládou.
    • Daně mohou být maximálně: do fondu 30% z DZ a na výzkum 25% z DZ. Strhávají se automaticky při ekonomickém přepočtu.
   • Výzkum rasy:
    • Zde jsou napsány informace o zrovna aktivním výzkumu.
    • Výzkum spouští zástupce vůdce.
    • U výzkumu je uvedeno: Název výzkumu, již odvedená částka, požadovaná částka a průběh výzkumu (poměr odvedené a požadované částky).
    • Každý výzkum je časově omezen a nestihne-li jej rasa splnit, výzkum je ztracen a odměna taktéž.
    • Není-li spuštěn žádný výzkum, toto okno je prázdné.
 5. Osobní

  OsobníOsobní

  • Osobní politiky poskytují bonusy pouze hráči, který je má nastavené.
  • Jsou 2: Povolání a Specializace. Ke každému povolání (kromě kolonisty) existuje i podobně zaměřená specializace a jejich bonusy i zápory se sčítají (ale nejsou na sobě závislé).
  • Každá politika, kromě neutrální, poskytuje bonus k určité záležitosti, ale to na úkor jiné, kde zase zvyšují cenu či snižují účinnost.
  • Změna politik je možná jednou za 48 hodin (s VIP statusem za 24). S každou změnou se zvyšuje cena dalšího přepnutí.
  • Při najetí na jednotlivé symboly se zobrazí co znamenají a také jsou pod specializací napsány vysvětlivky.
 6. Národní

  NárodníNárodní

  • Národní politika stejně tak jako osobní poskytuje bonus k danému zaměření na úkor jiného.
  • Tyto bonusy platí pro všechny hráče v rase.
  • Národní politiku smí měnit pouze vůdce rasy, jedenkrát za 24 hodin. Naquadah na tuto změnu se bere z rasového fondu.
  • Symboly zde jsou stejné jako v osobních politikách, ale zaměřené jsou pouze na základní posílení.
Nahoru ↑ | Další - Pošta | Úvod