Přihlášení
Registrace
Do konce 86. věku zbývá:
40 dní a 6 hodin
Věk začal: 20:03:12 30.06.2024 Registrovaných hráčů: 16 063
Úvod Výsledky Obchodní podmínkyPravidla Copyright Credits KontaktKronika

Pravidla hry StarGate Online

 1. Profily hráčů a anti-multi
  1. Ke smazání hráče může dojít v případě, že hráč poruší pravidla hry. O smazání hráče vždy rozhodují administrátoři hry.
  2. Z jedné IP mohou hrát až 3 hráči, všichni tito hráči však musí mít jeden z prémiových statusů (Premium / Ultimate) a svolení administrátora hry.
  3. Získání svolení k hraní více hráčů z jedné IP probíhá takto:
   1. Hráč napíše hernímu administrátorovi a uvede důvody, kvůli kterým hraje z jedné IP s jiným hráčem.
   2. Administrátor pečlivě zváží situaci a zkontroluje podmínky pro udělení povolení.
   3. Pokud hráč splnil podmínky, je mu administrátorem uděleno povolení, které může ověřit ve hře v sekci Vesmír->AM.
  4. Pokud hráči získali povolení a mají zájem hrát ještě s dalším hráčem z jedné IP, je opět třeba požádat o povolení (dle bodu 1. B. a 1. C.).
  5. Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče či případně za administrátora hry, trestem může být smazání hráče.
  6. Za jakýkoliv pokus o obcházení AM systému či nepravdivé uvedení informací bude hráč potrestán smazáním všech jeho loginů a zabanováním IP adresy.
  7. Povolení hráči v anti-multi systému mají přísný zákaz přihlašovat se z povolené IP v odstupu kratším 10 minut na jiný herní nick. Porušení tohoto pravidla povede ke zrušení anti-multi povolení se všemi následky podle pravidel.
  8. Povolení hrát nebude uděleno při užití jakéhokoliv pokusu o maskování IP adresy pomocí anonymizerů a jiných programů.
 2. Okamžité mazání loginů netýkající se anti-multi
  1. Hráčův login, motto či názvy planet budou obsahovat vulgarismus, budou jakýmkoliv způsobem urážlivé či budou obsahovat nacistické, rasistické a jinak nevhodné znaky. Co je či není urážlivé záleží na posouzení administrátorů ve hře.
  2. Hráčův login bude déle než 14 dní neaktivní a zároveň nebude zmražen.
  3. Hráč porušil některé z těchto pravidel, nebo nařízení kteréhokoliv z administrátorů, které je uvedeno na Oznámení adminů nebo na Systémovém fóru.
  4. Hráč využívá nedokonalosti a chyby ve hře ku svému prospěchu, na úkor jiných hráčů.
  5. Hráč se pokouší o nabourání nebo přihlášení do loginů jiných hráčů.
  6. Hráč prodává nebo nabízí či poptává nákup planet, artefaktů, jednotek či jiných věcí v rámci hry za reálné peníze. Vyjímkou je obchod za Kredity.
  7. Hráč používá nepovolené programy a nadstavby internetového prohlížeče za účelem získání výhod nad ostatními hráči.
  8. Hráč využívá jakoukoliv formu komunikace ve hře k propagaci konkurenčních her či jiným sdělením reklamního charakteru.
 3. Fóra
  1. Na žádné fórum není dovoleno vkládat příspěvky obsahující jakoukoliv formou či náznakem rasismus, vulgarismus, erotiku, nevyžádanou reklamu či jakýkoliv jiný materiál porušující zákony ČR. Porušení tohoto pravidla může skončit smazáním hráče a případným zabanováním IP adresy.
  2. Dále nejsou povoleny žádné příspěvky s nulovou informační hodnotou, spam, flood či off topic. V tomto případě bude o trestu rozhodovat moderátor, viz bod 3. C.
  3. O běh fóra se starají moderátoři, kteří jsou určeni administrátory. Tresty budou probíhat formou tzv. bobříka mlčení, který může být v různém rozmezí od 30 minut a více.
  4. Moderátoři fór jsou většinou vybíráni podle pravidel fór, které umísťuje administrátor spravující fóra, na toto fórum.
  5. Tato pravidla se týkají všech fór ve hře.
 4. Nováčci a učitelé
  1. Každý zvolený učitel je povinen postarat se důkladně o každého nováčka, který si vyžádá jeho pomoc.
  2. Pokud má hráč jakýkoliv problém s nějakým nováčkem, něco nezná či nechápe, má možnost to konzultovat na Učitelském fóru, kde mu můžou odpovědět ostatní učitelé nebo administrátoři.
  3. Žádný hráč nesmí jakkoliv zneužívat status nováčka. Při porušení tohoto pravidla může dojít až ke smazání hráče.
 5. Smlouvy
  1. Smlouva nabývá platnosti uvedením v systému smluv a je podepsána oběma vůdci ras, kterých se daná smlouva týká.
  2. Dodržování smluv má na starosti Mezirasový soud (dle bodu 6. A.).
  3. Povolené vztahy u platných smluv hlídá systém smluv a nelze přepnout na vztahy, které nejsou povolené.
  4. U vypovězené smlouvy, po dobu výpovědní lhůty nehlídá systém povolené vztahy a za nastavení vztahu odpovídá vedení rasy.
  5. Alianční smlouva se uzavírá na celí herní věk a nejde zrušit.
 6. Mezirasový soud
  1. Mezirasový soud má na starosti část pravidel, kterou není možné pokrýt systémem. Například nedostatek ve smlouvě, porušení smlouvy nebo jiné porušení pravidel.
  2. K Mezirasovému soudu je potřeba přednést žalobu s těmito náležitostmi:
   1. Žalobce podrobně shrne v jednom příspěvku na fóru Mezirasový soud problém a strany (kdo je žalovaný atd.).
   2. Nevyjádření obžalované rasy je bráno jako přiznání všech bodů žaloby. Administrátor soudce může vyzvat vůdce ostatních ras, aby se k dané situaci vyjádřili. Tohoto práva však nemusí využít.
   3. Ke každému případu je přistupováno jedinečně a to s ohledem na veškeré aspekty a podmínky, za kterých došlo k dané situaci.
   4. Administrátor soudce nechá vykonání rozsudku v rukou ras, pokud se žalobce nerozhodne požádat uplatnit bod E.
  3. Administrátor soudce má právo provést různá dočastná opatření ve hře týkající se ras ve sporu před závěrečným rozhodnutím.
  4. Administrátor soudce po zhodnocení situace vynese rozsudek sporu, včetně řešení dané situace dle pravidel, smluv nebo vlasního uvážení.
  5. Po vynesení rozsudku soudu je možné požádat administrátora soudce, aby byl jeho výkonnou mocí a potrestal žalovaného dle rozsudku.
  6. Proti rozhodnutí administrátora soudce není možné odvolání a jeho rozhodnutí je vždy finální.
  7. Administrátor soudce je nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch, ale o dobro a rozvoj celé hry.
 7. Války
  1. Jedna rasa může válčit z libovolným počtem ras.
  2. Za agresora je brána rasa/aliance která jako první přepne vztah na válku k jiné rase/alianci, nezáleží zde na tom, kdo vypověděl smlouvu.
  3. Války mohou trvat maximálně 10 dní. Delší válku systém ukončí přepnutím vztahu a již válku nepůjde obnovit.
  4. Války vyhodnocené administrátorem jako obchodní (jednostraně výhodné atd.) mohou být administrátorem kdykoli zastaveny a potrestány dle uvážení administrátora hry.
  5. Pokud rasa při válce klesne pod 1% obsazenosti vesmíru, systém její válku ukončí a nastaví jí ochranu na znovuzačlenění do hry.
  6. Je zakázáno určovat při válce cíle kterou nebudou dobývané.Trestem může být udělení statusu Trestanec.
 8. Exil
  1. Je přísně zakázáno dávat hráče do exilu bezdůvodně.
  2. Dále je zakázáno dávat hráče do exilu z důvodu ovlivnění voleb, trestem může být až smazání uživatelského profilu.
  3. Před uvrhnutím hráče do exilu je nutné mu nejdříve poslat poštu s pokyny, a až tehdy, pokud hráč nebude reagovat a nebude vyvíjet žádnou aktivitu, je možné použít exil.
 9. Pozn.: Pravidlo je hlavně za účelem ochrany nováčků, kteří nedostanou žádné pokyny, tedy hře nerozumí a nemohou sami ani osídlit.
 10. Nepřítomnost ve hře
  1. Pro dlouhodobou nepřítomnost a ochranu profilu hráče slouží funkce zmrazení.
  2. Zmražený profil nemá žádný příjem, ani se na něj nedá útočit.
  3. Zmražený hráč je při dalším přihlášení do hry systémem rozmražen.
  4. Nelze zmrazit profil s rasovou planetou.
 11. Administrátoři
  1. Administrátoři jsou zcela nestranní a nepomáhají žádné rase k výhře, ať už pomáháním či jiným nadržováním.
  2. Rozhodnutí administrátorů jsou zcela finální a je zakázáno o nich diskutovat. Je možné však přednést další argumenty či důkazy o tom, že administrátor rozhodl nesprávně a to neveřejně poštou hlavnímu administrátorovi hry.
  3. Administrátoři rozhodují ve větší míře případů společně po vzájemné poradě.
  4. Je zakázáno se nevhodně a hrubě chovat a vyjadřovat se vůči administrátorům.
  5. Administrátoři s ikonkou „System“ u svého herního jména zastupují technické oddělení provozovatele. (dle bodu 7. E. obchodních podmínek)
  6. Administrátoři si vyhrazují právo testovat funkcionality hry přímo na ostrém serveru. Tyto úkony jsou prováděny v zájmu vylepšování hry. V případě způsobených škod, které by mohly ovlivnit hru, mohou hráči žádat příslušného admina o reparace.
 12. Komunikace s adminy
  1. Jakákoliv komunikace poštou s administrátorem ve hře musí obsahovat řádně vyplněný předmět, kde bude stručně uvedeno, čeho se pošta týká.
  2. Zveřejnování poštovní komunikace s adminem na fórech, v poště, ale i kdekoliv jinde, je bez souhlasu administrátora zakázáno. Trestem za porušení tohoto pravidla může být status Trestanec, smazání části planet, kombinace obojího nebo i smazání loginu.
  3. Administrátoři budou porušování pravidel a problémy řešit jen s odpovědnými zástupci ras, popřípadě hráči, kterých se to týká.
  4. Pokud to bude situace vyžadovat, bude rozhodnutí uveřejněno na fóru Oznámení adminů.