Přihlášení
Registrace
Do konce 85. věku zbývá:
17 dní a 17 hodin
Věk začal: 20:03:30 01.05.2024 Registrovaných hráčů: 16 049
Úvod Výsledky Obchodní podmínkyPravidla Copyright Credits KontaktKronika

Ori

Publikováno: 12.11.2023 v 00:23:00 | Autor: Anise | Rubrika: Rasy

“Před dávnými věky tvořili Ori a Alterané jedinou společnost. Byli to lidé na cestě k povznesení, ale měli spolu fyziologické spory. Ori postupně čím dál tím víc propadali svojí víře. Alterané věřili ve vědu. Ori je chtěli vyhladit, místo války Alterané postavili loď a opustili svou galaxii. Jak Alterané tak Ori se povznesli. Ori šíří svou víru Počátek mezi další generaci co stvořili. Základní premisa jejich víry, všechno to vco věří ti kteří je uctívají je lež. Ori nenabízejí povznesení, museli by se dělit o sílu, kterou vysávají z uctívačů. Posilují se tím že vysávají životní sílu každého člověka který se jim podvolí. A slib následného spasení vede nevyhnutelně k naprosto zbytečné smrti, protože se nijak nesnaží o vlastní osvícení.”

Orlin, 10x9

Neznámá galaxie

Vznikli jako fantastická frakce uvnitř rasy Lanteanů. Na rozdíl od svých bratrů, kteří se stále více zaměřovali na vědu, se Ori rozhodli prosazovat svou náboženskou víru. Věřili, že všechny méně vyspělé rasy by je měli uctívat, a ti, kteří je neuctívají budou zničeni. Dokonce vyslali armádu, aby zničili své bratry, ale těm se podařilo uniknout do vzdálené galaxie.

Po porážce svých odpůrců založili Ori své hlavní město Celestys uprostřed rozlehlých plání, pojmenovaných právě podle města. Umístili ho nedaleko zřícenin města Ortus Mallum, aby tak lépe demonstrovali svou moc. Přístup do města je velmi obtížný, rozlehlé pláně a okolní vysoké horské štíty téměř znemožňují přechod pěšky. Dostat se do města lze pouze lodí nebo pomoci transportních kruhů.

Posledním pokusem o zničení Antiků byla nemoc, kterou vypustili do jejich galaxie a téměř všechny vyhladila. Když se Ori povznesli, Začali čerpat sílu ze svých věřících. Soustředili se na získání co nejvíce oddaných, aby byli silnější než povznesení Antici.

Město Calestys je hlavním sídlem Ori. Po jejich povznesení zde sídlí Doci, hlavní převor, který následně zaučuje ostatní převory v umění čtení z knihy Počátku a v obracení lidí na pravou víru. Zároveň je jediný, kdo má privilegium hovořit s Ori a předávat rozkazy ostatním. Hlavním symbolem víry je oheň. Kniha Počátku je naplněna jednoduchými příběhy, s nimiž se může každý člověk ztotožnit. Učí meditaci zaměřenou na nitro člověka a spravedlivou cestu k osvícení.

Převorové jsou lidé, kterým Ori dali schopnosti. Mohou léčit, nebo naopak sesílat převorský mor na ty, kdo se nepodvolí učení Počátku. Jsou též schopni vytvořit malé černé brouky (R75), kteří pojídají rostliny, pokud ovšem ochutnají maso, zaměří se pouze na to. Kromě toho ovládají i telekinezi. Krystaly v jejich holích jim slouží k telepatické komunikaci s ostatními převory a s Doci.

Galaxie Mléčná dráha

Když SG-1 pátrala po Merlinově pokladu, narazila na antické komunikační zařízení, které přineslo Valu a daniela do těl Harrida a Sallis Cicerových ve vesnici Ver Eger v galaxii Ori. V této vesnici byli schovaní někteří členové odboje proti víře v Ori. Když se Vala prozradila, vesničané ji upálili jako kacířku. Poté přišel převor a oživil ji, aby získala od ní a Daniela informace odkud pocházejí. Když se dozvěděl o galaxii, kterou Antikové po tisíciletí skrývají před Ori, přepravil je kruhy do města Celestys, kde měli od nich získat další informace. Poté, co se dozvěděli o existenci této skryté galaxie, vyslali převory bránou na planetu P3X-421, aby se tamní jaffové obrátili na víru v Počátek. Převorové systematický cestují po všech planetách v galaxii a obrací tamní obyvatele, včetně jaffu, na víru. Pokud někdo odmítne přijmout jejich učení, převor vyhubí veškeré lidi na planetě. To se stalo na planetě Kalana, kde jaffové odmítli přijmout víru a byli zničeni. Poté vytvořil převor kolem tamní brány silové pole, které se postupně rozšířilo po celé planetě.

Goa’uld Nerus přišel na Zemi s mylnými informacemi, aby lidi zmanipuloval a poslal je na planetu Kalanu, kde se pokusili zastavit převora. Ovšem energie, kterou vydali jejich a následně jaffské zbraně, poskytli potřebnou energii silovému poli. Jakmile se pole rozšířilo po celé planetě, součásti super brány začali vylétat z aktivní brány, poté planeta začala kolabovat. Následná černá díra se měla stát zdrojem energie pro bránu, která byla nezbytná pro invazi lodí. Protože se brána blížila ke kompletnímu dokončení, Vala dokázala vletět nákladní lodí mezi součásti brány a znemožnit jejímu dokončení. Následně exploze planety zničila superbránu, ale Valu při pokusu o transport kruhy zpátky na Prometheus přenesla přímo do galaxie Ori.

Po zničení první superbrány se Ori rozhodli vyhladit lidi ze Země. Plukovník Barnes se svým týmem se vrátil z P2X-885, kde tajně sledoval Převora, jak obrací další lidi na víru. U Barnese se začal projevovat převorský mor. Poručík Fischer však stihl opustit základnu a nevědomky rozšířil nákazu mezi další lidi. I přes veškerou snahu armady se mor začal velmi rychle šířit, překročil hranice státu a rozšířil se po celé zemi.

Mezitím se jaffa Gerak stal Převorem, aby mohl lépe šířit učení Počátku mezi všemi jaffy v galaxii.

Na základně Anubisova genetického výzkumu Khaleka, se Carterová a Dr. Lee začali snažit vyvinout zařízení, které by neutralizovalo schopnosti převorů. Když antik Orlin viděl, že jejich výzkum nesměřuje k žádným významným výsledkům a mor začal nekontrolovatelně puštošit, rozhodl se přijmout lidskou podobu jako malý chlapec. Tím chtěl zachovat co nejdéle své znalosti antiku a co nejvíce jim pomoc. Bohužel všechny pokusy o vytvoření účinné vakcíny selhaly.

Když se epidemie moru začala nezadržitelně šířit, Orlin se zaměřil na vývoj protilátky s pomoci Carterové. Zbytek SG-1 se vydal na planetu Sodan, aby vyzkoušel zařízení určené proti převorům a pokusit se zajmout jednoho z nich. Nakonec se jim podařilo zajmout Damarise a odebrat mu krev potřebnou pro dokončení protilátky.

Poté, co Teal’c přesvědčil Geraka, že Ori mu lhali, přišel na Zemi a obětoval se, aby vyléčil nemocné. Z krve jím vyléčených bylo možné následně vytvořit vakcínu pro ostatní, čímž se zabránilo dalšímu šíření moru.

Když se Carterové podaří propojit komunikační kameny s vysílačkou Tok’ru, Vala využila této příležitosti a vstoupila do těla Daniela. Tímto způsobem mohla varovat lidi, že Ori mají v galaxii novou a plně funkční superbranu a chystají se k invazi. Probudila se ve vesnici Ver Iska, kde ji u brány našel Tomin. Kvůli bezpečnosti se Vala poté za Tomina vdala, poté co záhadně otěhotněla.

Během svého pobytu ve vesnici tajně sledovala stavbu velkých lodí pro invazi. Později se přidala k odboji, který který měl za cíl poškodit lodě tak, aby nemohly vzlétnout. Převor odhalil Tominovi, že dítě není jeho, ale vzniklo z vůle Ori. Když sabotáž nevyšla, Tomin odhalil odboj a zabil je. Valu však zabít nedokázal. Místo toho ji s sebou vzal na válečnou výpravu.

Jaffská loď poblíž planety P3Y-229 objevila dokončenou superbránu. U brány se shromáždily lodě Jaffů, Tok'ru, Asgardů a dokonce i Luciánské aliance, spolu s pozemskými loděmi Odyssea a Korolev. Během pokusu Carterové umístit náhradní krystal do ovládacího panelu brány, aby mohli aktivovat bránu z jejich strany, brána se aktivovala sama a vylétly z ní čtyři lodě Ori.

Poté, co jedna z lodí vyslala zprávu "A ti kdo jsou pyšní a nepokleknou, poraženi rozpadnou se v prach," zahájily útok. Téměř všechny spojenecké lodě byly zničeny, aniž by dokázaly alespoň poškodit loď Ori. Jedny z mála, které byly ušetřeny, byly Odyssea a loď Luciánů. Jejich posádky měly svědčit o síle armády Ori. Poté lodě Ori opustili oblast a odletěli na neznámé místo.

Následně Vala porodila Orisi Adriu. Ori využili tuto situaci k tomu, aby propašovali Orie do galaxie v lidském těle. Její genetika byla upravena tak, aby za jeden den dosáhla plné dospělosti a získala plnou kontrolu nad svými schopnostmi, neboť měla převzít vedení invaze. První planetou, na které začala Ori invaze, byl Chulak. To pravděpodobně z důvodu, že má význam pro svobodné jaffy, jelikož tam bylo centrum jaffského povstání. Nicméně jaffové byli poraženi.

Loď Ori se lidem podařilo poprvé zničit, když využili výbuchu Wraithského křižníku v Pegasu. Tím přesměrovali červí díru v bráně na superbránu a aktivovali ji v okamžiku, kdy loď proletěla nad ní.

Jaffové se rozhodli zkusit odvetu a začali používat zbraň na Dakaře, která byla schopná vyhladit veškerý život na dané planetě, včetně celé posádky Ori lodi. Adria však díky svému náhrdelníku co obsahuje zlomek z města Celestys přežila a byla schopna odletět s celou lodí sama a zamířila na Dakaru aby s lehkostí zničila celou zbraň antiků.

Když se Adria dozvěděla, že lidé pátrají po zbrani schopné zničit povznesené, začala posílat Vale sny s vodítky, aby mohli rychleji najít místo, kde se nachází. Věděla, že zbraň nedokáže najít sama kvůli pojistkám, které ji chrání proti vyspělejším bytostem. Poté, co lidé přišli na planetu, čekala na ně v přestrojení za knihovníka, aby nebyla odhalena a dovedli ji přímo ke zbrani. Když prošli prvními zkouškami, Daniel ji odhalil, protože parafrázovala citát z knihy Počátku a ukázala prsten s Ori symboly. Adrii však díky jejímu ochrannému náhrdeĺníku nebyli schopni zabít.

Nakonec se rozhodli pokračovat v pátrání a spolupracovat. Prošli posledními zkouškami a zbavili se draka. Obelisk v jeskyni je následně přemístil všechny členy bránou na jinou planetu. Morgan však umístila pojistku, aby tam Adria nemohla s nimi přijít. Tak začala složitě pátrat po adresách planet v DHD brány, kam obelisk přemisťuje každých pár hodin Merlinův úkryt. Poté, co adresy konečně našla, byla zbraň téměř hotová. Daniel byl schopen ji dokončit, protože měl v mysli Merlinovy vzpomínky. To vedlo k jeho zajetí, kdy byl donucen dokončit zbraň

Z Daniela se následně stal převor, který chodil na planety hlásat učení Počátku. Jakmile to SG-1 zjistila, s pomocí Odyssey ho zajali. Ukázalo se, že to vůbec není Daniel, ale Merlin, který chrání Danielovo vědomí. Začal jim vysvětlovat, proč přijal víru, aby získal důvěru Adrii. To mu umožnilo v klidu dokončit zbraň, ukrást loď a vletět s ní do jejich galaxie, s cílem navždy zničit Ori.

Lidé, ve snaze zajmout Adrii, změnili Vale vzpomínky. Věděli, že Adria bude chtít pomoct matce, když se dostane do nesnází. Vala s falešnými vzpomínkami nalákala Adrii do pasti na jiné planetě. Tam je ovšem sledoval Baal a Adrii následně sám zajal a odletěl s ní pryč. Baal chtěl získat nadvládu nad armádou Ori, takže do Adrii vložil jeden ze svých klonů, aby ji mohl ovládat. Když lidé následně zjistili, kde ji Baal drží, zaútočili na ně a Adrii unesli na Odysseu. Poté, co zjistili, že ji Baal ovládá, rozhodli se jej vyjmout a vložit do Adrii Tok'ru, aby získali její vědomosti. Baal však nechtěl své vědomosti dělit, takže do Adrii vypustil smrtelný jed. Přesto se Adria před smrtí povznesla a vrátila se zpátky do galaxie Ori.

Po návratu se Adria ujala veškerého vedení a získala veškerou kolektivní sílu Ori. Lidé se vydali do její galaxie pro Archu pravdy, a vyhnaná Morgan jim napověděla, jak ji použít. Když Archu použili na Dociho, krystal v jeho holi odhalil pravdu i všem převorům v galaxiích. Adria však, poté co ztratila své síly, které ji činily silnější než ostatní povznesení, se utkala s Morganou a byla zničena. Když převorové zjistili, že učení Počátku je lež, přestali s invazí a vrátili se zpět do své domovské galaxie

Postavy

Adria se narodila při invazi do galaxie Mléčná dráha. Je to Ori v lidském těle, aby mohla vstoupit do galaxie aniž by ji Antikové zastavili. Byla geneticky upravena tak, aby během jednoho dne dospěla, jak rostla, rostly s ní společně i její schopnosti. Její ochranný náhrdelník který má v sobě zlomek města Celestys ji dokáže chránit před všemi zbraněmi včetně antického zařízení na Dakaře. Stala se hlavní vůdkyní vedení invaze. Po zničení Ori zbraní sestrojenou Merlinem, ji posléze zajal Baal a dal do ní svého symbionta aby mohl velet armádě on, byla otrávena při pokusu Tok’rů o jeho vyjmutí. Když jí nezbývalo nic jiného povznesla se a vrátila do domovské galaxie, kde ji lidé s pomocí Morgany a archy pravdy připravili o veškerou moc z věřících a následně zničili.

Doci je nejvyšší z převorů. Slouží jako vůdce, jenž předává rozkazy od Ori dalším převorům a ostatním služebníkům. Ori ho také používají jako hostitele když chtějí s někým mluvit. Díky jeho krystalu v holi se po použití archy pravdy všichni dozvěděli pravdu o Ori.

Damaris je jeden z převorů poslaných do mléčné dráhy konvertovat lidi na víru Počátku. Měl ženu Jadina a syny Jadena a Allona. Byl první kdo řekl proč Ori přicházejí do galaxie, přicházejí zničit Antiky.

Z Knihy Počátku

“Víra bude odměněna, ti co sešli z cesty musejí být přivedeni zpět.” “Amicovi bylo za přestupek odpuštěno a sám našel cestu zpět ke svému bohu” “Jako Egidius z Vildaire mu musím říct to co se dá vyslovit jen v záři ohně” “A jak tam ležel umírající na slunci obklopen písky pouště. Promluvil Petrius ke skále, ne rty ale myslí a skála počala ronit slzy, kterými uhasil svou žízeň” “Nemějte strach z Ori, bojte se temnoty, která zakrývá vědění vesmíru. Věřte v pravdu ve věcech všech. I vy pak naleznete cestu k osvícení.” “Je svatým úkolem Ori zvěstovat slovo Počátku, všem bytostem požehnaným životem.” “Všichni najdou cestu k osvícení” “Věz, že moc i velikost Ori je nezpochybnitelná. Ti kdo odmítají cestu k osvícení, musejí být zničeni.” “Kniha Počátku říká, že nikdo z těch co hledají osvícení nesmí sejít z cesty pravdy.” “Když Hanor Mir padal shůry a naučil se při pádu létat, tehdy to byl zázrak.” “Veďte nás po své cestě, abychom navěky věků porazili nepřátelé naší víry a v den spásy byli s vámi na konci všeho, na pláních osvícení.” “Sanctus omni Ori, sanctus Ori, omni vidente omni Ori, vidente Ori” “Smrt je jen počátkem skutečné pouti.” “Antaris a řeka. Kterak byli lidé velkého údolí zbaveni jařma železného hada, jenž jim dlouho a nelítostně vládl” “Andras se vydal lovit lva, a kořist jej pozřela.” “Nelitujte slepce, vždyť jej netrápí pokušení tohoto světa, ale litujte sebe, on uzří světlo dřív než vy.” “Požehnáni budiž věřící, jen oni půjdou po cestě jež je dovede až do říše Ori, kde splynou s nimi v jedno.” “Pravda se skrývá před těmi kdo odmítají vidět oběma očima.”

Ori v SGO

Ori již v 0. věku vyslali armády ve snaze obrátit galaxii na pravou víru pod vůdcem zvaným Trumen. Když se jim to nepovedlo ujal se vedení v 1. věku Jihan10 až do 2. věku kdy předal vedení Crollovi. První úspěchy rasa zaznamenala pod vedením hráče snakes 11. věk. poté se delší dobu nic nedělo a až 21. věk stál za vítězstvím udatný vůdce Tialkcz, který svůj úspěch opakoval i následující 25. věk a 27. věk. Poslední útok byl zaznamenán ve 29. věku hry, pak nás na chvíli záměrně opustili aby nabrali nové síly.

Velkolepý návrat se udál v 34. věku pod vedením již ostříleného vůdce Tialkcz. 40. věk hry opět zaznamenáváme pauzu do 44. věku, který byl ovšem ve znamení vítězství vůdce Tialkcz.49. věk Tialkcz opět zaznamenal vítězství, poté dopřál svému lidu od 52. věku hry pauzu až do 56. věku, ovšem návrat trval pouze do 60. věku kdy došlo jen ke kratičké pauze do 63. věku kdy nový vůdce AVE zaznamenal úspěch v podobě vítězství.

V 68. věku se chopil vedení Vergil aby i on ochutnal chuť vítězství. 73. věk utrpěli velkou porážku a stáhli se do ústraní aby nabrali síly a 75. věk událi velkolepý návrat k vítězství pod vedením hráče gregry. Ovšem i sláva pomíjí a 77. věk o nich už nikdo opět neslyšel. 80. věk hráč Jared obnovil slávu Ori, i přesto že nedosáhli úspěchu 1. místa zrekrutoval nové hráčě do dalšího věku...

...obecně u ORI vždy hrávai bojovníci, kteří vyhrávali opravdu velké války a v čase svých nejlepších věků pod vůdcem Tialkcz byly opravdu obávanou hrozbou všech vůdce. Jak se jim bude dařit teprve uvidíme...

Vůdci

Trumen - 0. věk

Jihan10 - 1. až 2. věk

Croll - 3. věk

matesx - 4. - 6. věk, 10. věk, 12. věk

Zelo90 - 7. - 8. věk

Snakes - 9. věk, 11. věk, 14. věk, 17. věk

LordDan - 13. věk, 15. až 16. věk, 20. věk

sokarSG - 18. - 19. věk

Tialkcz - 21. - 28. věk, 34. až 35. věk, 37. až 39. věk, 44. věk, 48. až 50. věk, 56. až 57. věk, 64. věk, 66. až 67. věk

TanoCaridi - 29. věk

Bartlik - 36. věk

Zelo90 - 45. věk

Wolfer - 46. až 47. věk

joel - 51. věk, 58. věk,

Alvin - 59. věk

ItachiUchiha - 60. věk

AWE - 63. věk

Master02 - 65. věk

Vergil - 68. až 69. věk

TokisakiKurumi - 70. až 71. věk

Baal1988 - 72. věk

gregry - 75. až 76. věk

Jared - 80. věk